Özel Sağlık Sigortası Fiyatları

Bireysel sağlık harcamalarının giderek artması özel sağlık sigortalarını da giderek daha fazla kullanılır hale getirmiştir. Peki, özel sağlık sigortası yaptırmak gerçekten avantajlı mıdır, sağlık sigortası pirim tutarını neler belirler?

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası kişilerin karşılaştıkları olağan ya da beklenmedik şekilde ortaya çıkan sağlık harcamalarının tamamının ya da belli oranlarının karşılanması amacıyla özel sigorta şirketleri aracılığıyla yapılan sigorta çeşididir. Sağlık sigortaları kişiye özel olarak yapılır. Ve kapsamının ne olduğu, hangi sağlık harcamalarının ne oranda karşılandığı önceden imzalanan sağlık poliçesinde belirtilir. Bu nedenle her bireyin kendi kişisel özelliklerine uygun sağlık poliçesini seçmesi önemlidir.

Sağlık Sigortasının Fiyatını Neler Etkiler?

Sağlık sigortasını ilk defa yapanlar ya da sigortalarını yenileyenler için ödeyecekleri pirim miktarını belirleyen bazı etkenler vardır.

Bunlar kısaca söyle özetlenebilir:

  • Kişinin yaşı ve cinsiyeti: Gençler daha az pirim öder.
  • Hastane, ilaç ve kullanılan medikal malzemelerin fiyatlarında meydana gelen değişimler: Artışlar sigorta primlerinde de artışa neden olmaktadır.
  • Sigortanın kapsamı: Geniş kapsamlı sigortaların primleri de daha yüksektir.
  • Yenileme dönemlerinde, önceki dönemlerde sağlık sigortasından ne ölçüde faydalanıldığı: Kullanma oranı primlerde artış ya da azalmaya yol açabilir.
  • Hastalıklar: ortaya yeni çıkan hastalıklar primlerde artışa neden olabilir.

Görüldüğü üzere sigorta bedelini belirleyen birçok faktör vardır. Buna göre genç ve sağlıklı bir bireyin dar kapsamlı sağlık sigorta pirimi daha düşük iken, daha ileri yaşta ve kronik hastalıkları olan kapsamı geniş sigortasının primleri daha yüksek olabilmektedir. Ayrıca eğer sigortadan önceki dönemlerde fazla faydalanılmamışsa pirimde indirime de gidilebilmektedir.

Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Özel sağlık sigortası ile birçok sağlık kuruluşundan kolayca faydalanma imkanı doğar. Yapılan sözleşmenin kapsamına göre, sigorta bu imkanlardan herhangi bir ücret ödemeden ya da çok az bir katılım ödeyerek faydalanmanızın önünü açar. İstek dahilinde yurt dışı seyahatlerinde ortaya çıkan sağlık sorunları da sigorta kapsamına dahil edilebilir. Ayrıca özel sağlık sigortası ile ansızın ortaya çıkan sağlık sorunlarında hem maddi hem de psikolojik olarak daha hazırlıklı olmak mümkündür.